Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1962Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
62 18. 12. 1962 116 PDF 228 KB
116/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali  
61 12. 12. 1962 114 - 115 PDF 259 KB
115/1962
Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty  
114/1962
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
60 30. 11. 1962 112 - 113 PDF 296 KB
113/1962
Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování cizinců, kteří absolvovali československé vysoké školy nebo získali československé vědecké hodnosti  
112/1962
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol  
59 29. 11. 1962 110 - 111 PDF 185 KB
111/1962
Vyhláška ministerstva výstavby o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací  
110/1962
Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
58 28. 11. 1962 109 PDF 132 KB
109/1962
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění vyhláška o správních poplatcích  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
57 17. 11. 1962 106 - 108 PDF 428 KB
108/1962
Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků  
107/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích  
106/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
56 31. 10. 1962 103 - 105 PDF 242 KB
105/1962
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru  
104/1962
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů  
103/1962
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků  
55 30. 10. 1962 100 - 102 PDF 303 KB
102/1962
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů  
101/1962
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla  
100/1962
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny  
54 23. 10. 1962 99 PDF 322 KB
99/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách  
53 19. 10. 1962 98 PDF 452 KB
98/1962
Vyhláška ministerstva vnitra o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů