Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1962Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
22 4. 5. 1962 45 PDF 327 KB
45/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území  
21 29. 4. 1962 43 - 44 PDF 204 KB
44/1962
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje léčebný řád  
43/1962
Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
20 25. 4. 1962 42 PDF 1 MB
42/1962
Vyhláška ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů  
19 17. 4. 1962 40 - 41 PDF 139 KB
41/1962
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o hospodaření s odpadními tuky živočišného a rostlinného původu  
40/1962
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
18 7. 4. 1962 37 - 39 PDF 169 KB
39/1962
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady  
38/1962
Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje  
37/1962
Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
17 31. 3. 1962 35 - 36 PDF 444 KB
36/1962
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti vybraných měřidel  
35/1962
Zákon o měrové službě  
16 30. 3. 1962 32 - 34 PDF 3 MB
34/1962
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění)  
33/1962
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků  
32/1962
Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků  
15 29. 3. 1962 29 - 31 PDF 138 KB
31/1962
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se stanoví spotřební materiálové normy, ceny a finanční limity pro základní dietní jídla v závodním stravování  
30/1962
Vládní nařízení o státní novinářské ceně Václava Kopeckého  
29/1962
Vládní nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda  
14 28. 3. 1962 27 - 28 PDF 320 KB
28/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky  
27/1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
13 21. 3. 1962 26 PDF 228 KB
26/1962
Vyhláška ministra-předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky o ukládání kárných opatření a peněžitých náhrad orgány státní kontroly a statistiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů