Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1963Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
39 7. 9. 1963 66 - 67 PDF 287 KB
67/1963
Vyhláška ministra dopravy o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory  
66/1963
Vládní nařízení o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
38 30. 8. 1963 64 - 65 PDF 275 KB
65/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957  
64/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958  
37 23. 8. 1963 62 - 63 PDF 193 KB
63/1963
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel  
62/1963
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
36 17. 8. 1963 61 PDF 570 KB
61/1963
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření  
35 29. 7. 1963 59 - 60 PDF 401 KB
60/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě pohraničního styku  
59/1963
Vyhláška ministerstva financí o rozšíření bezplatných převodů správy národního majetku  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
34 24. 7. 1963 58 PDF 231 KB
58/1963
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci  
Věcný rejstřík předpisů uveřejněných (registrovaných) ve Sbírce zákonů Československé socialistické republiky v prvním pololetí 1963  
33 19. 7. 1963 57 PDF 371 KB
57/1963
Zákon o advokacii  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
32 18. 7. 1963 54 - 56 PDF 458 KB
56/1963
Zákon o národních umělcích  
55/1963
Zákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)  
54/1963
Zákon o Československé akademii věd  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
31 17. 7. 1963 52 - 53 PDF 195 KB
53/1963
Zákon, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.  
52/1963
Zákon o Státní plánovací komisi  
30 13. 7. 1963 51 PDF 279 KB
51/1963
Vyhláška ministerstva školství a kultury o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů