Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1963Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
9 25. 2. 1963 16 - 17 PDF 269 KB
17/1963
Vládní nařízení o zřízení přírodovědecké fakulty University P. J. Šafárika v Košicích  
16/1963
Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol  
8 15. 2. 1963 13 - 15 PDF 397 KB
15/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou  
14/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Radou vzájemné hospodářské pomoci o úpravě otázek, které souvisí s umístěním organizačních složek Rady vzájemné hospodářské pomoci v Československé socialistické republice  
13/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě  
7 8. 2. 1963 11 - 12 PDF 102 KB
12/1963
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
11/1963
Rozpočtový zákon na rok 1963  
6 5. 2. 1963 10 PDF 216 KB
10/1963
Vyhláška předsedy Státní plánovací komise, ministra financí a předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
5 2. 2. 1963 8 - 9 PDF 466 KB
9/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích se Závěrečným protokolem  
8/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění  
4 31. 1. 1963 6 - 7 PDF 557 KB
7/1963
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád)  
6/1963
Vyhláška ministerstva financí a ministerstva zahraničního obchodu k zákonu o devizovém hospodářství  
3 29. 1. 1963 5 PDF 266 KB
5/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
2 24. 1. 1963 4 PDF 254 KB
4/1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodách mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění  
1 5. 1. 1963 PDF 195 KB
3/1963
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů  
2/1963
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Státního cenového výboru  
1/1963
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 | Další