Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1965Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
31 30. 6. 1965 61 - 64 PDF 429 KB
64/1965
Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech  
63/1965
Zákon o cestovních dokladech  
62/1965
Vyhláška Ústředního báňského úřadu, ministerstva chemického průmyslu a ministerstva všeobecného strojírenství o výbušinách  
61/1965
Zákon, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
30 30. 6. 1965 56 - 60 PDF 2 MB
60/1965
Zákon o prokuratuře  
59/1965
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody  
58/1965
Zákon, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví  
57/1965
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)  
56/1965
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.  
29 29. 6. 1965 55 PDF 5 MB
55/1965
Metodické pokyny Státní plánovací komise pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství  
28 25. 6. 1965 52 - 54 PDF 505 KB
54/1965
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
53/1965
Vyhláška ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel  
52/1965
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb.  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
27 24. 6. 1965 50 - 51 PDF 493 KB
51/1965
Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení  
50/1965
Vyhláška ministra spravedlnosti o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif)  
26 1. 6. 1965 48 - 49 PDF 524 KB
49/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě  
48/1965
Zákon Slovenské národní rady o náhradách poslanců a platech funkcionářů Slovenské národní rady  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
25 27. 5. 1965 47 PDF 1 MB
47/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách  
24 22. 5. 1965 44 - 46 PDF 158 KB
46/1965
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
45/1965
Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům  
44/1965
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Sb., o nákupu prázdných konzervárenských sklenic  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
23 10. 5. 1965 43 PDF 136 KB
43/1965
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii  
22 4. 5. 1965 42 PDF 218 KB
42/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů