Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1965Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
21 29. 4. 1965 40 - 41 PDF 182 KB
41/1965
Vyhláška ministerstva dopravy o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech  
40/1965
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o určení podniku „Art Centrum, československé středisko výtvarných umění“ k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění  
20 17. 4. 1965 39 PDF 246 KB
39/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci  
19 8. 4. 1965 35 - 38 PDF 896 KB
38/1965
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění  
37/1965
Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti  
36/1965
Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti  
35/1965
Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
18 7. 4. 1965 33 - 34 PDF 1020 KB
34/1965
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o regresních náhradách  
33/1965
Zákon o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)  
17 6. 4. 1965 30 - 32 PDF 2 MB
32/1965
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění  
31/1965
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání  
30/1965
Zákon o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání  
16 5. 4. 1965 28 - 29 PDF 231 KB
29/1965
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o nákupu a přímém prodeji ovoce a zeleniny spotřebitelům  
28/1965
Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům  
15 27. 3. 1965 26 - 27 PDF 230 KB
27/1965
Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou  
26/1965
Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o rozšíření pomoci pracovníkům v železniční dopravě při družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
14 24. 3. 1965 24 - 25 PDF 402 KB
25/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o zrušení Dohod o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách uzavřených mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky  
24/1965
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
13 23. 3. 1965 23 PDF 301 KB
23/1965
Vyhláška ministerstva školství a kultury o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění  
12 20. 3. 1965 22 PDF 321 KB
22/1965
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře