Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1966Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
39 3. 12. 1966 89 - 91 PDF 441 KB
91/1966
Vyhláška ministerstva financí o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr  
90/1966
Vyhláška ministra národní obrany, kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol  
89/1966
Vládní nařízení o udělování čestného odznaku „Za ochranu hranic ČSSR“  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
38 25. 11. 1966 86 - 88 PDF 247 KB
88/1966
Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
87/1966
Vyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě  
86/1966
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., o regresních náhradách  
37 24. 11. 1966 85 PDF 705 KB
85/1966
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
36 8. 11. 1966 81 - 84 PDF 805 KB
84/1966
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků  
83/1966
Zákon o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky  
82/1966
Zákon o pojišťovnictví  
81/1966
Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích  
35 7. 11. 1966 80 PDF 2 MB
80/1966
Vyhláška ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu  
Přílohakvyhlá
   
34 4. 11. 1966 79 PDF 192 KB
79/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
33 26. 10. 1966 77 - 78 PDF 384 KB
78/1966
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací  
77/1966
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
32 19. 10. 1966 76 PDF 287 KB
76/1966
Vyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
31 30. 9. 1966 75 PDF 682 KB
75/1966
Vyhláška předsedy vlády o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy  
30 29. 9. 1966 74 PDF 537 KB
74/1966
Zákon Slovenské národní rady o působnosti Slovenské národní rady a jejích orgánů při zabezpečování péče o zdraví lidu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů