Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1966Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
19 13. 7. 1966 51 - 53 PDF 940 KB
53/1966
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu  
52/1966
Zákon o osobním vlastnictví k bytům  
51/1966
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
18 30. 6. 1966 48 - 50 PDF 201 KB
50/1966
Zákon Slovenské národní rady o působnosti Slovenské národní rady při řízení a organizaci vysokých škol na Slovensku  
49/1966
Zákon Slovenské národní rady o Komisi Slovenské národní rady pro vodní hospodářství  
48/1966
Zákon Slovenské národní rady o změně zákona Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady  
17 29. 6. 1966 45 - 47 PDF 2 MB
47/1966
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o pohřebnictví  
46/1966
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti o opatřeních proti přenosným nemocem  
45/1966
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek  
16 24. 6. 1966 42 - 44 PDF 2 MB
44/1966
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví  
43/1966
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o soustavě zdravotnických zařízení  
42/1966
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče  
15 24. 6. 1966 41 PDF 204 KB
41/1966
Směrnice ministerstva školství a kultury a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích  
14 20. 6. 1966 36 - 40 PDF 538 KB
40/1966
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení místní příslušnosti pro rozhodování hospodářských sporů, týkajících se některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací  
39/1966
Vyhláška ministerstva školství a kultury, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o vedlejší hospodářské činnosti na některých školách poskytujících střední a vyšší vzdělání a v některých jiných školských zařízeních  
38/1966
Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství  
37/1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů  
36/1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zrušují některé právní předpisy  
13 14. 6. 1966 33 - 35 PDF 228 KB
35/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925  
34/1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízové povinnosti  
33/1966
Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
12 24. 5. 1966 31 - 32 PDF 158 KB
32/1966
Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy a ministerstva financí o tvorbě cen výrobků podléhajících povinnému hodnocení a výrobků technicky pokrokových a technicky zastaralých  
31/1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně zákona o volbách do Národního shromáždění a do národních výborů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
11 30. 4. 1966 29 - 30 PDF 180 KB
30/1966
Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou  
29/1966
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
10 29. 4. 1966 25 - 28 PDF 1 MB
28/1966
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol  
27/1966
Vyhláška ministerstva školství a kultury o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách  
26/1966
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)  
25/1966
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají studijní předpisy pro vysoké školy