Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1968Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
41 4. 11. 1968 143 - 144 PDF 2 MB
144/1968
Ústavní zákon o postavení národností v Československé socialistické republice  
143/1968
Ústavní zákon o československé federaci  
40 31. 10. 1968 140 - 142 PDF 413 KB
142/1968
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí n. L., kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
141/1968
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
140/1968
Vyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
39 25. 10. 1968 138 - 139 PDF 204 KB
139/1968
Vyhláška ministerstva dopravy o povinném vybavení některých motorových vozidel bezpečnostními pásy, přerušovaným žlutým světlem a výstražným trojúhelníkem  
138/1968
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího lidu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
38 16. 10. 1968 136 - 137 PDF 546 KB
137/1968
Vyhláška ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě  
136/1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu  
37 30. 9. 1968 132 - 135 PDF 447 KB
135/1968
Opatření pověřence SNR pro spravedlnost, kterým se zřizují okresní soudy a státní notářství v okresech Veľký Krtíš, Košice-město, Košice-venkov, Vranov a Stará Ľubovňa  
134/1968
Vyhláška Ústřední rady odborů o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí  
133/1968
Vyhláška Ústřední rady odborů o kolektivních smlouvách  
132/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
36 26. 9. 1968 126 - 131 PDF 358 KB
131/1968
Zákon o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd  
130/1968
Zákon o přechodné úpravě některých lhůt  
129/1968
Zákon o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek  
128/1968
Zákon o Národní frontě  
127/1968
Zákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných informačních prostředků  
126/1968
Zákon o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku  
35 20. 9. 1968 122 - 125 PDF 302 KB
125/1968
Vyhláška ministerstva financí o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích a odměn a darů poskytovaných při významných pracovních a životních výročích pracovníků  
124/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství  
123/1968
Zákon Slovenské národní rady o náhradách a některých dalších poměrech členů-neposlanců Slovenské národní rady  
122/1968
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
34 20. 8. 1968 120 - 121 PDF 462 KB
121/1968
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti  
120/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
33 14. 8. 1968 116 - 119 PDF 352 KB
119/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví  
118/1968
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů  
117/1968
Vyhláška ministerstva vnitra o změně vyhlášky č. 181/1964 Sb., o základních skutečnostech tvořících státní tajemství  
116/1968
Vládní nařízení o další změně názvů některých fakult  
Oznámení o vydání mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
32 7. 8. 1968 115 PDF 652 KB
115/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů