Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1968Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
21 10. 6. 1968 63 PDF 1 MB
63/1968
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem  
20 21. 5. 1968 59 - 62 PDF 1 MB
62/1968
Vyhláška ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád)  
61/1968
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění směrnice ÚRO pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv, uveřejněné vyhláškou č. 3/1967 Sb.  
60/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Veterinární úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky  
59/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
19 13. 5. 1968 56 - 58 PDF 404 KB
58/1968
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu  
57/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky o výměně obchodních zastoupení  
56/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
18 9. 5. 1968 55 PDF 145 KB
55/1968
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii  
17 29. 4. 1968 52 - 54 PDF 407 KB
54/1968
Vládní nařízení o změně názvů některých fakult  
53/1968
Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů  
52/1968
Usnesení předsednictva Národního shromáždění o zrušení usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů a o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
16 24. 4. 1968 50 - 51 PDF 247 KB
51/1968
Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných mincí  
50/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodním ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
15 10. 4. 1968 46 - 49 PDF 438 KB
49/1968
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem  
48/1968
Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968  
47/1968
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy o společných družstevních podnicích a o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy  
46/1968
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
14 29. 3. 1968 44 - 45 PDF 185 KB
45/1968
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách  
44/1968
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
13 22. 3. 1968 43 PDF 320 KB
43/1968
Zákon Slovenské národní rady o hlavním městě Slovenska Bratislavě  
12 21. 3. 1968 39 - 42 PDF 413 KB
42/1968
Opatření Státní plánovací komise, kterým se vyhlašuje zrušení rámcových podmínek hospodaření podniků  
41/1968
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se odnímá Městskému národnímu výboru v Boru, okres Tachov, působnost stavebního úřadu  
40/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles  
39/1968
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o ztrátě funkce poslance Národního shromáždění  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů