Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1968Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
11 20. 3. 1968 36 - 38 PDF 425 KB
38/1968
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách  
37/1968
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů  
36/1968
Vládní nařízení, kterým se vytvářejí okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 9. 3. 1968 28 - 35 PDF 1 MB
35/1968
Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se mění vyhláška č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl  
34/1968
Vyhláška ministra těžkého průmyslu, kterou se doplňuje vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb. o státní službě pro drahé kovy  
33/1968
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o ověřování zbraní a schvalování střeliva pro civilní potřebu  
32/1968
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví  
31/1968
Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci  
30/1968
Zákon o státním zkušebnictví  
29/1968
Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy  
28/1968
Ústavní zákon o doplnění článku 91 ústavy  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
9 5. 3. 1968 23 - 27 PDF 519 KB
27/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu  
26/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve spojích  
25/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy  
24/1968
Vyhláška ministerstva financí o státním příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 1. lednu 1968  
23/1968
Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se ruší předpisy o jednotných všeobecných sazbách pro prodej elektřiny v drobném  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
8 1. 3. 1968 20 - 22 PDF 1 MB
22/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci  
21/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací  
20/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
7 27. 2. 1968 16 - 19 PDF 523 KB
19/1968
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve slovenském vydání Sbírky zákonů v zákoně č. 114/1967 Sb., o volbách do národních výborů  
18/1968
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě majetkových sankcí v investiční výstavbě  
17/1968
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 118/1966 Sb., o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací  
16/1968
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb.  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
6 15. 2. 1968 13 - 15 PDF 410 KB
15/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci, chorobami a pleveli  
14/1968
Vyhláška ministerstva financí o úlevách na domovní dani  
13/1968
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
5 31. 1. 1968 12 PDF 266 KB
12/1968
Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
4 20. 1. 1968 9 - 11 PDF 416 KB
11/1968
Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách  
10/1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o prodloužení platnosti Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou ze dne 8. dubna 1957  
9/1968
Vládní nařízení o zřizování odborů národních výborů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
3 12. 1. 1968 8 PDF 155 KB
8/1968
Zákon o státním rozpočtu na rok 1968 a o některých dalších finančních opatřeních  
2 12. 1. 1968 6 - 7 PDF 176 KB
7/1968
Usnesení předsednictva Národního shromáždění o volbě Ústřední volební komise Národní fronty pro volby do národních výborů  
6/1968
Usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů