Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1971Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
31 21. 10. 1971 115 - 119 PDF 1021 KB
119/1971
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
118/1971
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami  
117/1971
Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosů a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení  
116/1971
Zákon České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly  
115/1971
Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
30 20. 10. 1971 111 - 114 PDF 3 MB
114/1971
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení  
113/1971
Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení  
112/1971
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení  
111/1971
Zákon o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
29 20. 10. 1971 106 - 110 PDF 536 KB
110/1971
Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem  
109/1971
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášek č. 93/1968 Sb., č. 181/1968 Sb. a č. 77/1970 Sb.  
108/1971
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 91/1968 Sb., č. 179/1968 Sb. a č. 75/1970 Sb.  
107/1971
Zákon o mateřském příspěvku  
106/1971
Zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpeční  
28 20. 10. 1971 101 - 105 PDF 1 MB
105/1971
Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o zrušení některých ustanovení vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 13/1968 Sb., kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání  
104/1971
Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu vojenských soudů  
103/1971
Zákon o lidové kontrole  
102/1971
Zákon o ochraně státního tajemství  
101/1971
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 až 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu)  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
27 30. 9. 1971 98 - 100 PDF 438 KB
100/1971
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady  
99/1971
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, jímž se mění vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti  
98/1971
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení podpory při narození dítěte  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
26 24. 9. 1971 92 - 97 PDF 3 MB
97/1971
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady  
96/1971
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení voleb do Slovenské národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v Slovenské socialistické republice  
95/1971
Usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady  
94/1971
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice  
93/1971
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
92/1971
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
25 20. 9. 1971 90 - 91 PDF 137 KB
91/1971
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky o podrobném vymezení území městských obvodů hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy  
90/1971
Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 43/1968 Sb., o hlavním městě Slovenska Bratislavě  
24 16. 9. 1971 86 - 89 PDF 1 MB
89/1971
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31. prosince 1971  
88/1971
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů  
87/1971
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel  
86/1971
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
23 31. 8. 1971 79 - 85 PDF 2 MB
85/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářském styku mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací  
84/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury  
83/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o navázání přímé vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti meliorací a vodního hospodářství  
82/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě  
81/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zřízení a činnosti Domu sovětské vědy a kultury v Praze  
80/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách  
79/1971
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
22 30. 8. 1971 75 - 78 PDF 2 MB
78/1971
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
77/1971
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví  
76/1971
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti  
75/1971
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů