Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1973Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
22 16. 7. 1973 79 PDF 739 KB
79/1973
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o experimentálním ověřování ve výstavbě  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
21 3. 7. 1973 73 - 78 PDF 442 KB
78/1973
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna  
77/1973
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebním obvodu č. 53  
76/1973
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 26 (Karlovy Vary II)  
75/1973
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 76 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
74/1973
Zákon, kterým se mění zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních  
73/1973
Zákon o branné výchově  
20 29. 6. 1973 69 - 72 PDF 940 KB
72/1973
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství  
71/1973
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství  
70/1973
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o zrušení vládního nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství  
69/1973
Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se částečně zrušuje vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství  
19 25. 6. 1973 66 - 68 PDF 339 KB
68/1973
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, ve znění vyhlášky č. 122/1970 Sb., o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb  
67/1973
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku  
66/1973
Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
18 12. 6. 1973 63 - 65 PDF 660 KB
65/1973
Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 63/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách  
64/1973
Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 63/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách  
63/1973
Zákon Slovenské národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
17 8. 6. 1973 57 - 62 PDF 941 KB
62/1973
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách  
61/1973
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách  
60/1973
Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací  
59/1973
Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech  
58/1973
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o internátních středních školách pro pracující a o hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách  
57/1973
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích ve volebním obvodě č. 70 - Lemešany, okres Prešov  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
16 18. 5. 1973 54 - 56 PDF 603 KB
56/1973
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
55/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách mezi a za jejich územími  
54/1973
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o nepravidelné hromadné přepravě osob prováděné orgány Revolučního odborového hnutí  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
15 4. 5. 1973 49 - 53 PDF 1007 KB
53/1973
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči  
52/1973
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči  
51/1973
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních  
50/1973
Zákon o pěstounské péči  
49/1973
Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
14 3. 5. 1973 44 - 48 PDF 857 KB
48/1973
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád  
47/1973
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody  
46/1973
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech  
45/1973
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon  
44/1973
Zákon o ochranném dohledu  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
13 30. 4. 1973 41 - 43 PDF 364 KB
43/1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Irskem  
42/1973
Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění příloha k vyhlášce č. 186/1968 Sb., o zavedení jednotné evidence pracujících  
41/1973
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů