Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1974Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
8 31. 5. 1974 49 - 54 PDF 2 MB
54/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vodním hospodářství na hraničních vodách  
53/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti  
52/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou  
51/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou  
50/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou  
49/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
7 8. 5. 1974 44 - 48 PDF 2 MB
48/1974
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 163/1970 Sb., o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu  
47/1974
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o změně vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 3/1959 Ú. l., o zřízení podniku Polytechna, podniku zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce, ve znění vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 32/1961 Sb.  
46/1974
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 84 (Praha 5)  
45/1974
Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění  
44/1974
Celní zákon  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
6 7. 5. 1974 40 - 43 PDF 1 MB
43/1974
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti  
42/1974
Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti  
41/1974
Ústavní zákon Slovenské národní rady o souhlasu ke změně hranic Slovenské socialistické republiky  
40/1974
Zákon o Sboru národní bezpečnosti  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
5 16. 4. 1974 30 - 39 PDF 1 MB
39/1974
Vyhláška rady Okresního národního výboru v Lučenci, kterou se určuje Městský národní výbor ve Fiľakově stavebním úřadem  
38/1974
Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě  
37/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství  
36/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti mezinárodní silniční dopravy  
35/1974
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška č. 102/1973 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974  
34/1974
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 41/1965 Sb., o používání vlastních osobních vozidel pracovníky při vnějších výkonech  
33/1974
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory  
32/1974
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 46 a 83  
31/1974
Zákon České národní rady o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy  
30/1974
Ústavní zákon České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
4 1. 4. 1974 28 - 29 PDF 164 KB
29/1974
Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 99/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dani z motorových vozidel  
28/1974
Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zrušení daně z motorových vozidel  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
3 28. 3. 1974 23 - 27 PDF 826 KB
27/1974
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně  
26/1974
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů  
25/1974
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování  
24/1974
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici ve volebním obvodě č. 45 - Martin  
23/1974
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 162  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
2 19. 2. 1974 12 - 22 PDF 2 MB
22/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky  
21/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana  
20/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy  
19/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Norským královstvím  
18/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o otevření hraničního přechodu na československo-polských státních hranicích Krnov - Pietrowice  
17/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech  
16/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví  
15/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rostlin  
14/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem  
13/1974
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává rozhlasový a televizní řád  
12/1974
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
1 13. 2. 1974 PDF 2 MB
11/1974
Vyhláška Slovenského úřadu geodézie a kartografie o geodetických pracích ve výstavbě  
10/1974
Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o geodetických pracích ve výstavbě  
9/1974
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Vihorlat  
8/1974
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Veľká Fatra  
7/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví  
6/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky  
5/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu  
4/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou  
3/1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě  
2/1974
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 8 (České Budějovice)  
1/1974
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 57 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
 Předchozí | 1 2 3 | Další