Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1977Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
21 31. 10. 1977 64 - 65 PDF 3 MB
65/1977
Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností  
64/1977
Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
20 28. 10. 1977 61 - 63 PDF 1 MB
63/1977
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 181 (Praha 4)  
62/1977
Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací  
61/1977
Zákon o lesích  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
19 27. 9. 1977 56 - 60 PDF 837 KB
60/1977
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 17/1973 Sb.  
59/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanů obou států  
58/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty  
57/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích  
56/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie  
18 19. 9. 1977 53 - 55 PDF 2 MB
55/1977
Vyhláška Československé akademie věd o dalším zvyšování kvalifikace a o hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků  
54/1977
Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií  
53/1977
Vyhláška Československé akademie věd o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
17 5. 9. 1977 49 - 52 PDF 1 MB
52/1977
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
51/1977
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)  
50/1977
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím  
49/1977
Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
16 10. 8. 1977 45 - 48 PDF 898 KB
48/1977
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku  
47/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou  
46/1977
Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb.  
45/1977
Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebním obvodě č. 47 - Zbehy  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
15 25. 7. 1977 43 - 44 PDF 2 MB
44/1977
Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky strojírenských vyšších a některých dalších dodávek pro tuzemskou investiční výstavbu  
43/1977
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
14 15. 7. 1977 40 - 42 PDF 889 KB
42/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky  
41/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemných bezvízových cestách státních občanů Československé socialistické republiky a státních občanů Mongolské lidové republiky  
40/1977
Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvyšování kvalifikace a hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckotechnických pracovníků  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
13 4. 7. 1977 38 - 39 PDF 462 KB
39/1977
Zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků  
38/1977
Zákon o novém výtvarném řešení Řádu republiky  
12 17. 6. 1977 36 - 37 PDF 918 KB
37/1977
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o oblastním plánování ve Slovenské socialistické republice  
36/1977
Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů