Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1977Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
11 15. 6. 1977 35 PDF 845 KB
35/1977
Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
10 23. 5. 1977 33 - 34 PDF 261 KB
34/1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly  
33/1977
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
9 10. 5. 1977 31 - 32 PDF 386 KB
32/1977
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1978  
31/1977
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (obce okresu Brno-venkov, a to Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Útěchov a Vranov)  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
8 15. 4. 1977 27 - 30 PDF 2 MB
30/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky  
29/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky  
28/1977
Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o evidenci a kontrole jaderných materiálů  
27/1977
Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
7 28. 3. 1977 22 - 26 PDF 3 MB
26/1977
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
25/1977
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení  
24/1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodohospodářské evidenci  
23/1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod  
22/1977
Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
6 24. 3. 1977 16 - 21 PDF 783 KB
21/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o rovnocennosti vysvědčení, titulů a diplomů udělovaných na středních školách, univerzitách a jiných vzdělávacích a vědeckých organizacích a institucích v Československé socialistické republice a v Indické republice  
20/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě  
19/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou  
18/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky  
17/1977
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara  
16/1977
Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
5 11. 3. 1977 14 - 15 PDF 464 KB
15/1977
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1970 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce  
14/1977
Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
4 4. 3. 1977 12 - 13 PDF 449 KB
13/1977
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
12/1977
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 136/1971 Sb., o zřizování odborů národních výborů  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
3 21. 2. 1977 7 - 11 PDF 691 KB
11/1977
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby  
10/1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků  
9/1977
Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Muránska planina  
8/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických  
7/1977
Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 27 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky  
Oznámení o vydání obecných právních předpisů  
2 31. 1. 1977 3 - 6 PDF 893 KB
6/1977
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod  
5/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím  
4/1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou  
3/1977
Vyhláška federálního ministerstva dopravy o přepravním řádu lanových drah