Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1985Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
16 31. 7. 1985 57 - 58 PDF 667 KB
58/1985
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie  
57/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
15 25. 7. 1985 55 - 56 PDF 540 KB
56/1985
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic  
55/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky o kulturní spolupráci  
14 11. 7. 1985 53 - 54 PDF 481 KB
54/1985
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
53/1985
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
13 9. 7. 1985 50 - 52 PDF 751 KB
52/1985
Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie, ktorou sa mení vyhláška č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach  
51/1985
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád  
50/1985
Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
12 14. 6. 1985 48 - 49 PDF 551 KB
49/1985
Vyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automtizovaného zpracování dat  
48/1985
Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení  
11 10. 6. 1985 44 - 47 PDF 1 MB
47/1985
Vyhláška federálního statistického úřadu o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů  
46/1985
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve  
45/1985
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti o provádění záznamů o vzniku a skončení pracovních vztahů do občanských průkazů  
44/1985
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
10 15. 5. 1985 39 - 43 PDF 1 MB
43/1985
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami  
42/1985
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami  
41/1985
Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí  
40/1985
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví  
39/1985
Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb.  
Oznámení o uzavření mezinárodních smluv  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
9 8. 5. 1985 38 PDF 119 KB
38/1985
Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. května 1985  
8 30. 4. 1985 34 - 37 PDF 419 KB
37/1985
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 115/1961 Zb. o vydaní nových kolkových známok  
36/1985
Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 115/1961 Sb., o vydání nových kolkových známek  
35/1985
Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah  
34/1985
Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 133/1973 Zb. o advokácii  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů  
7 15. 4. 1985 28 - 33 PDF 859 KB
33/1985
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb  
32/1985
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů  
31/1985
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Petra Brandla  
30/1985
Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě  
29/1985
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 21 Hradec Králové  
28/1985
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 123 v okrese Teplice  
Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů