Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2000Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
39 15. 9. 2000 94 PDF 5 MB
94/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské rámcové úmluvy o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady  
38 29. 8. 2000 89 - 93 PDF 123 KB
93/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb. a č. 54/1999 Sb. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech “ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.  
92/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) a Přílohy 1 Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy  
91/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o výměně stážistů  
90/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Bulharské republiky  
89/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností  
37 18. 8. 2000 88 PDF 1 MB
88/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
36 17. 8. 2000 82 - 87 PDF 842 KB
87/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích  
86/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů  
85/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném zabezpečování jakosti výrobku  
84/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Všeobecné bezpečnostní dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností  
83/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy  
82/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení  
35 11. 8. 2000 73 - 81 PDF 1 MB
81/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o dvoustranných smluvních vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaného dne 17. prosince 1998  
80/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem národního vzdělávání Polské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 2000 - 2003  
79/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky na léta 2000 - 2002  
78/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně vědeckých a technických informací  
77/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck  
76/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště a předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu České Velenice - Gmünd  
75/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o přepravě osob v mezinárodní linkové autobusové dopravě  
74/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě a Memoranda k článkům 5, 6, 7 a 8 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě  
73/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy  
34 3. 8. 2000 70 - 72 PDF 1 MB
72/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky  
71/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou  
70/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou pozměňující Protokol 3 týkající se pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce  
33 18. 7. 2000 66 - 69 PDF 1 MB
69/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002  
68/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách  
67/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci  
66/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí  
32 28. 6. 2000 63 - 65 PDF 379 KB
65/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2000 - 2003  
64/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2000, 2001 a 2002  
63/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku  
31 15. 6. 2000 61 - 62 PDF 298 KB
62/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic  
61/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Švédským institutem Švédského království o školské a vědecké spolupráci na léta 2000 - 2002  
30 13. 6. 2000 60 PDF 1 MB
60/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu