Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2000Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
9 9. 3. 2000 17 - 18 PDF 86 KB
18/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany rostlin  
17/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve veterinární oblasti  
8 1. 3. 2000 16 PDF 73 KB
16/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 3/1999 Rady přidružení - Evropská unie - Česká republika ze dne 15. prosince 1999 pozměňujícího Protokol 4 týkající se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé  
7 29. 2. 2000 14 - 15 PDF 2 MB
15/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Evropské sociální chartě  
14/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské sociální chartě  
6 23. 2. 2000 12 - 13 PDF 245 KB
13/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výstavbě přeložky silnice I/70 na území České republiky a o výstavbě přeložky silnice II/426 a objektů společného silničního hraničního přechodu na území Slovenské republiky v lokalitě Sudomeřice - Skalica  
12/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nikaragujské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, služebních a úředních pasů Nikaragujské republiky  
5 15. 2. 2000 8 - 11 PDF 471 KB
11/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám  
10/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kubánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů  
9/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele českých diplomatických a služebních pasů a pro držitele mexických diplomatických a úředních pasů  
8/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů  
4 4. 2. 2000 6 - 7 PDF 175 KB
7/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách  
6/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 3/99 Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim“ ze dne 2. prosince 1999 k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán Usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru  
3 26. 1. 2000 3 - 5 PDF 2 MB
5/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů  
4/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o obchodně ekonomické spolupráci  
3/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
2 14. 1. 2000 2 PDF 102 KB
2/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení  
1 5. 1. 2000 PDF 256 KB
1/2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Tuniské republiky  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 | Další