Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2003Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
26 7. 5. 2003 44 - 45 PDF 898 KB
45/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů  
44/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o implementaci Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2002, jímž se z Fondu solidarity Evropské unie poskytuje grant k financování nouzových opatření  
25 2. 5. 2003 43 PDF 597 KB
43/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na výsledky jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích  
24 22. 4. 2003 41 - 42 PDF 685 KB
42/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2003, 2004 a 2005  
41/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 1/2003 Rady přidružení EU-Česká republika z 04/02/2003 o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od data vstupu tohoto Rozhodnutí v platnost do data vstupu České republiky do Evropské unie  
23 22. 4. 2003 40 PDF 415 KB
40/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ministerstvem obrany Maďarské republiky o připojení maďarského důstojníka k Britskému vojenskému poradnímu a výcvikovému týmu pro střední a východní Evropu  
22 14. 4. 2003 39 PDF 276 KB
39/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/2002 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) „Společný tranzitní režim“, kterým se mění Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu  
21 11. 4. 2003 36 - 38 PDF 604 KB
38/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy č. 181 o soukromých agenturách práce  
37/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí Společného výboru ESVO-Česká republika č. 2/2002  
36/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí Společného výboru ESVO-Česká republika č. 1/2002  
20 9. 4. 2003 34 - 35 PDF 376 KB
35/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů  
34/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie  
19 7. 4. 2003 33 PDF 580 KB
33/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti  
18 2. 4. 2003 31 - 32 PDF 1 MB
32/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vnitrozemské plavbě  
31/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách  
17 2. 4. 2003 30 PDF 1 MB
30/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o leteckých službách