Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2003Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
6 28. 1. 2003 11 - 12 PDF 588 KB
12/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi ministrem práce a sociálních věcí České republiky a ministrem práce a sociální politiky Polské republiky o výplatě dávek a provádění administrativní a lékařské kontroly  
11/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003 - 2005  
5 24. 1. 2003 9 - 10 PDF 2 MB
10/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích  
9/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)  
4 23. 1. 2003 6 - 8 PDF 2 MB
8/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků  
7/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku  
6/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce  
3 15. 1. 2003 4 - 5 PDF 2 MB
5/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu výměn v oblasti vědy, školství, sportu, mládeže a kultury mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 2002 - 2005  
4/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE), přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku 1 k Memorandu, přijatého v Portu dne 15. května 2000, a Dodatku 2 k Memorandu, přijatého v Marseille dne 13. listopadu 2000, a Doprovodného dopisu ze dne 13. listopadu 2000  
2 8. 1. 2003 2 - 3 PDF 123 KB
3/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o provádění vojenských cvičení a výcviku a poskytování podpory hostitelskou stranou  
2/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním  
1 2. 1. 2003 PDF 117 KB
1/2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou a Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 | Další