Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Mezinárodní smlouvy za rok 2006Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Číslo
smlouvy
Anotace
20 7. 4. 2006 37 - 39 PDF 531 KB
39/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Státním lesnickým úřadem Čínské lidové republiky  
38/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Čínské lidové republiky  
37/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau/Žitava ve Spolkové republice Německo  
19 31. 3. 2006 36 PDF 355 KB
36/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Změn Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci  
18 22. 3. 2006 35 PDF 653 KB
35/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III a přijetí přílohy VI Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu  
17 17. 3. 2006 34 PDF 268 KB
34/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dohody o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb  
16 9. 3. 2006 33 PDF 586 KB
33/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi Československou republikou a Afgánským královstvím  
15 8. 3. 2006 32 PDF 1 MB
32/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)  
14 1. 3. 2006 31 PDF 5 MB
31/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu a ratifikaci Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů  
30/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání  
13 23. 2. 2006 29 - 30 PDF 881 KB
30/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání  
29/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2006 - 2008  
12 22. 2. 2006 26 - 28 PDF 478 KB
28/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku  
27/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 4 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996  
26/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996  
11 20. 2. 2006 25 PDF 81 KB
25/2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o letecké dopravě a Ujednání mezi Správou civilního letectví Ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie