Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 2010Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
131 15. 12. 2010 361-362 PDF 3 MB
362/2010
Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu   PDF 2 MB
361/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů   PDF 1 MB
130 13. 12. 2010 356-360 PDF 4 MB
360/2010
Vyhláška, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění   PDF 4 MB
359/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny   PDF 282 KB
358/2010
Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní   PDF 406 KB
357/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.   PDF 233 KB
356/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.   PDF 277 KB
129 10. 12. 2010 350-355 PDF 289 KB
355/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 22 KB
354/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   PDF 22 KB
353/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí   PDF 23 KB
352/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce   PDF 21 KB
351/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)   PDF 33 KB
350/2010
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011   PDF 218 KB
128 8. 12. 2010 348-349 PDF 871 KB
349/2010
Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie   PDF 817 KB
348/2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   PDF 32 KB
127 8. 12. 2010 345-347 PDF 270 KB
347/2010
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí   PDF 133 KB
346/2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   PDF 118 KB
345/2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů   PDF 23 KB
126 7. 12. 2010 343-344 PDF 400 KB
344/2010
Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití   PDF 316 KB
343/2010
Zákon, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů   PDF 62 KB
125 3. 12. 2010 339-342 PDF 5 MB
342/2010
Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2010 č. j. Org. 49/10 o atrahování působnosti  
341/2010
Nález Ústavního soudu ze dne 29. září 2010 sp. zn. Pl. ÚS 32/08 ve věci návrhu na zrušení § 76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb.,  
340/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.  
339/2010
Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách  
124 3. 12. 2010 337-338 PDF 2 MB
338/2010
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí  
337/2010
Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky  
123 3. 12. 2010 334-336 PDF 619 KB
336/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
335/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů  
334/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.  
122 1. 12. 2010 333 PDF 2 MB
333/2010
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů