Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1945Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
57 26. 11. 1945 137 - 141 PDF 237 KB
141/1945
Vyhláška, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou  
140/1945
Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze  
139/1945
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé  
138/1945
Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti  
137/1945
Ústavní dekret presidenta republiky o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční  
56 21. 11. 1945 133 - 136 PDF 155 KB
136/1945
Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách  
135/1945
Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Plzni  
134/1945
Nařízení o zrušení úrokování nových vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny  
133/1945
Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského  
55 20. 11. 1945 129 - 132 PDF 327 KB
132/1945
Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva  
131/1945
Dekret presidenta republiky o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu  
130/1945
Dekret presidenta republiky o státní péči osvětové  
129/1945
Dekret presidenta republiky o státním orchestru Česká filharmonie  
54 15. 11. 1945 128 PDF 2 MB
128/1945
Dekret presidenta republiky o zatímní územní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské  
53 15. 11. 1945 122 - 127 PDF 311 KB
127/1945
Dekret presidenta republiky o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze“  
126/1945
Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech  
125/1945
Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti  
124/1945
Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních  
123/1945
Dekret presidenta republiky o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně  
122/1945
Dekret presidenta republiky o zrušení německé university v Praze  
52 13. 11. 1945 121 PDF 1 MB
121/1945
Dekret presidenta republiky o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory  
51 13. 11. 1945 117 - 120 PDF 690 KB
120/1945
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení  
119/1945
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu  
118/1945
Dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství  
117/1945
Dekret presidenta republiky, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého  
50 10. 11. 1945 112 - 116 PDF 728 KB
116/1945
Dekret presidenta republiky o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva  
115/1945
Dekret presidenta republiky o hospodaření uhlím a palivovým dřívím  
114/1945
Dekret presidenta republiky o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské  
113/1945
Dekret presidenta republiky o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu  
112/1945
Dekret presidenta republiky o správě soudních věznic a trestních ústavů  
49 7. 11. 1945 109 - 111 PDF 624 KB
111/1945
Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty  
110/1945
Dekret presidenta republiky o organisaci lidové a umělecké výroby  
109/1945
Dekret presidenta republiky o řízení výroby  
48 30. 10. 1945 105 - 108 PDF 2 MB
108/1945
Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy  
107/1945
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské  
106/1945
Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění  
105/1945
Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců