Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1945Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
47 27. 10. 1945 100 - 104 PDF 3 MB
104/1945
Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách  
103/1945
Dekret presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven  
102/1945
Dekret presidenta republiky o znárodnění akciových bank  
101/1945
Dekret presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského  
100/1945
Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků  
46 26. 10. 1945 97 - 99 PDF 1 MB
99/1945
Dekret presidenta republiky o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových  
98/1945
Dekret presidenta republiky o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu  
97/1945
Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové  
45 23. 10. 1945 95 - 96 PDF 820 KB
96/1945
Dekret presidenta republiky o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové  
95/1945
Dekret presidenta republiky o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů  
44 23. 10. 1945 93 - 94 PDF 112 KB
94/1945
Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže  
93/1945
Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění  
43 20. 10. 1945 92 PDF 712 KB
92/1945
Vyhláška o nových platidlech československé měny  
42 20. 10. 1945 91 PDF 377 KB
91/1945
Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny  
41 17. 10. 1945 90 PDF 435 KB
90/1945
Dekret presidenta republiky o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví  
40 17. 10. 1945 88 - 89 PDF 508 KB
89/1945
Dekret presidenta republiky o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony  
88/1945
Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti  
39 15. 10. 1945 85 - 87 PDF 132 KB
87/1945
Nařízení o územním rozšíření použivatelnosti vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 189 Sb., a o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového  
86/1945
Dekret presidenta republiky o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskoslezské a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže  
85/1945
Dekret presidenta republiky, kterým se ruší školné na státních středních školách  
38 10. 10. 1945 81 - 84 PDF 313 KB
84/1945
Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby  
83/1945
Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby  
82/1945
Dekret presidenta republiky o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové  
81/1945
Dekret presidenta republiky o některých opatřeních v oboru spolkovém