Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1945Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
37 1. 10. 1945 80 PDF 104 KB
80/1945
Dekret presidenta republiky o opětném zavedení středoevropského času  
36 5. 10. 1945 79 PDF 568 KB
79/1945
Dekret presidenta republiky o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské  
35 4. 10. 1945 76 - 78 PDF 357 KB
78/1945
Dekret presidenta republiky o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků  
77/1945
Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě  
76/1945
Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů  
34 3. 10. 1945 73 - 75 PDF 448 KB
75/1945
Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol  
74/1945
Dekret presidenta republiky o reaktivaci a o opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě  
73/1945
Dekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty  
33 29. 9. 1945 72 PDF 185 KB
72/1945
Vyhláška o statutu osidlovacího úřadu v Praze  
32 27. 9. 1945 71 PDF 162 KB
71/1945
Dekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství  
31 20. 9. 1945 67 - 70 PDF 424 KB
70/1945
Nařízení, kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství  
69/1945
Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy  
68/1945
Dekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců  
67/1945
Dekret presidenta republiky, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků  
30 14. 9. 1945 66 PDF 124 KB
66/1945
Dekret presidenta republiky o Úředním listě republiky Československé  
29 7. 9. 1945 62 - 65 PDF 580 KB
65/1945
Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku  
64/1945
Vyhláška o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků  
63/1945
Dekret presidenta republiky o Hospodářské radě  
62/1945
Dekret presidenta republiky o úlevách v trestním řízení soudním  
28 1. 9. 1945 60 - 61 PDF 217 KB
61/1945
Nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945  
60/1945
Ústavní dekret presidenta republiky o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945