Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1945Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
27 1. 9. 1945 56 - 59 PDF 320 KB
59/1945
Dekret presidenta republiky, jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody  
58/1945
Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům  
57/1945
Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády  
56/1945
Dekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky  
26 31. 8. 1945 54 - 55 PDF 284 KB
55/1945
Nařízení, kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě  
54/1945
Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry  
25 31. 8. 1945 52 - 53 PDF 567 KB
53/1945
Dekret presidenta republiky o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům  
52/1945
Dekret presidenta republiky o zatímním vedení státního hospodářství  
24 28. 8. 1945 50 - 51 PDF 151 KB
51/1945
Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů  
50/1945
Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu  
23 27. 8. 1945 47 - 49 PDF 477 KB
49/1945
Nařízení o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů  
48/1945
Nařízení o volbě Prozatímního Národního shromáždění  
47/1945
Ústavní dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždění  
22 24. 8. 1945 43 - 46 PDF 880 KB
46/1945
Nařízení o prozatímní organisaci správy hlavního města Prahy  
45/1945
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů  
44/1945
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů  
43/1945
Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění  
21 27. 8. 1945 42 PDF 120 KB
42/1945
Nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol  
20 25. 8. 1945 41 PDF 75 KB
41/1945
Vyhláška o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1926  
19 22. 8. 1945 38 - 40 PDF 151 KB
40/1945
Nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu  
39/1945
Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským  
38/1945
Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování  
18 14. 8. 1945 35 - 37 PDF 334 KB
37/1945
Nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně  
36/1945
Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky  
35/1945
Dekret presidenta republiky o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území