Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1946Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
107 31. 12. 1946 255-257 PDF 746 KB
257/1946
Vyhláška o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce  
256/1946
Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání  
255/1946
Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození  
106 30. 12. 1946 244 - 254 PDF 997 KB
254/1946
Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek  
253/1946
Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII  
252/1946
Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků  
251/1946
Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí  
250/1946
Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh  
249/1946
Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva  
248/1946
Zákon o úpravě svátkového práva  
247/1946
Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců  
246/1946
Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti  
245/1946
Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost  
244/1946
Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi  
105 28. 12. 1946 235 - 243 PDF 475 KB
243/1946
Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské  
242/1946
Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)  
241/1946
Vyhláška o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave  
240/1946
Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou  
239/1946
Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1981, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů  
238/1946
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících  
237/1946
Nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení  
236/1946
Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení  
235/1946
Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova  
104 28. 12. 1946 234 PDF 9 MB
234/1946
Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947  
103 27. 12. 1946 233 PDF 2 MB
233/1946
Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu  
102 23. 12. 1946 232 PDF 968 KB
232/1946
Zákon o porotních soudech  
101 19. 12. 1946 230 - 231 PDF 81 KB
231/1946
Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu  
230/1946
Nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského  
100 19. 12. 1946 227 - 229 PDF 531 KB
229/1946
Nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946  
228/1946
Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků  
227/1946
Zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních  
99 14. 12. 1946 225 - 226 PDF 168 KB
226/1946
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín  
225/1946
Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků  
98 13. 12. 1946 222 - 224 PDF 497 KB
224/1946
Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně  
223/1946
Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon)  
222/1946
Zákon o poště (poštovní zákon)  
 Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Další