Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1946Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
7 15. 2. 1946 18 - 19 PDF 99 KB
19/1946
Vyhláška o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru a katastrální práce autentifikační v zemích České a Moravskoslezské  
18/1946
Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu  
6 13. 2. 1946 12 - 17 PDF 391 KB
17/1946
Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové  
16/1946
Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem  
15/1946
Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího  
14/1946
Zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci  
13/1946
Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý  
12/1946
Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku  
5 7. 2. 1946 11 PDF 254 KB
11/1946
Vyhláška o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943  
4 30. 1. 1946 7 - 10 PDF 434 KB
10/1946
Nařízení, kterým se zrušuje podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských“ a nahrazuje samostatnými podniky „Státní statky zemědělských škol“ a „Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských  
9/1946
Nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze  
8/1946
Zákon o řízení v některých sporech z rodinného práva  
7/1946
Zákon o hromadném poručenství  
3 25. 1. 1946 6 PDF 595 KB
6/1946
Nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových  
2 21. 1. 1946 2 - 5 PDF 163 KB
5/1946
Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946  
4/1946
Vyhláška o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných  
3/1946
Nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny  
2/1946
Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republík  
1 16. 1. 1946 PDF 7 MB
1/1946
Nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád  
 Předchozí | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Další