Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1946Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
97 13. 12. 1946 220 - 221 PDF 178 KB
221/1946
Nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích i služebních sborech  
220/1946
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících  
96 10. 12. 1946 219 PDF 175 KB
219/1946
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží  
95 7. 12. 1946 217 - 218 PDF 62 KB
218/1946
Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových  
217/1946
Nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky  
94 6. 12. 1946 216 PDF 1 MB
216/1946
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách  
93 3. 12. 1946 214 - 215 PDF 547 KB
215/1946
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven  
214/1946
Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven  
92 27. 11. 1946 212 - 213 PDF 48 KB
213/1946
Nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947  
212/1946
Zákon o zimním čase  
91 26. 11. 1946 209 - 211 PDF 164 KB
211/1946
Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946  
210/1946
Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947  
209/1946
Vyhláška jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku  
90 20. 11. 1946 206 - 208 PDF 92 KB
208/1946
Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946  
207/1946
Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského  
206/1946
Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů  
89 19. 11. 1946 204 - 205 PDF 361 KB
205/1946
Nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady  
204/1946
Zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách  
88 14. 11. 1946 201 - 203 PDF 224 KB
203/1946
Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires)  
202/1946
Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové  
201/1946
Zákon o úpravě některých otázek týkajících se advokacie