Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1946Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
87 8. 11. 1946 198 - 200 PDF 306 KB
200/1946
Zákon o některých opatřeních v oboru obchodního a společenského práva  
199/1946
Zákon o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu  
198/1946
Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody  
86 31. 10. 1946 195 - 197 PDF 613 KB
197/1946
Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění  
196/1946
Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům  
195/1946
Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody  
85 30. 10. 1946 193 - 194 PDF 218 KB
194/1946
Nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků  
193/1946
Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen  
84 29. 10. 1946 192 PDF 341 KB
192/1946
Zákon o dvouletém hospodářském plánu  
83 26. 10. 1946 189 - 191 PDF 210 KB
191/1946
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z.) na některé státní zaměstnance  
190/1946
Zákon o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám  
189/1946
Zákon o povinném očkování proti záškrtu  
82 21. 10. 1946 187 - 188 PDF 249 KB
188/1946
Nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic  
187/1946
Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic  
81 21. 10. 1946 186 PDF 533 KB
186/1946
Smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine  
80 18. 10. 1946 184 - 185 PDF 512 KB
185/1946
Vyhláška jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu  
184/1946
Vyhláška o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění  
79 15. 10. 1946 183 PDF 54 KB
183/1946
Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů  
78 5. 10. 1946 182 PDF 40 KB
182/1946
Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii