Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1946Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
77 4. 10. 1946 179 - 181 PDF 101 KB
181/1946
Nařízení o konci letního času v roce 1946  
180/1946
Nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř. z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech)  
179/1946
Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska  
76 2. 10. 1946 176 - 178 PDF 180 KB
178/1946
Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček  
177/1946
Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách  
176/1946
Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu  
75 27. 9. 1946 173 - 175 PDF 141 KB
175/1946
Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)  
174/1946
Vyhláška o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku  
173/1946
Vyhláška jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku  
74 19. 9. 1946 171 - 172 PDF 262 KB
172/1946
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství  
171/1946
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství  
73 2. 9. 1946 170 PDF 113 KB
170/1946
Nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů  
72 31. 8. 1946 169 PDF 242 KB
169/1946
Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1946  
71 28. 8. 1946 168 PDF 187 KB
168/1946
Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií  
70 20. 8. 1946 167 PDF 56 KB
167/1946
Zákon ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva církví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva  
69 12. 8. 1946 165 - 166 PDF 117 KB
166/1946
Zákon, jímž se mění a doplňují trestní řády  
165/1946
Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou  
68 9. 8. 1946 161 - 164 PDF 2 MB
164/1946
Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce  
163/1946
Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče  
162/1946
Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů  
161/1946
Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry