Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1946Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
67 5. 8. 1946 158 - 160 PDF 84 KB
160/1946
Vyhláška o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných  
159/1946
Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících  
158/1946
Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským  
66 1. 8. 1946 157 PDF 215 KB
157/1946
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946  
65 31. 7. 1946 156 PDF 356 KB
156/1946
Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie  
64 17. 7. 1946 153 - 155 PDF 97 KB
155/1946
Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů  
154/1946
Nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile  
153/1946
Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné  
63 10. 7. 1946 151 - 152 PDF 107 KB
152/1946
Nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova  
151/1946
Nařízení o uvolnění některých stavebních hmot  
62 9. 7. 1946 149 - 150 PDF 54 KB
150/1946
Vyhláška o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov  
149/1946
Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví  
61 28. 6. 1946 146 - 148 PDF 2 MB
148/1946
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah  
147/1946
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah  
146/1946
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících  
60 27. 6. 1946 145 PDF 537 KB
145/1946
Dohoda medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva  
59 24. 6. 1946 143 - 144 PDF 423 KB
144/1946
Zákon o jednotné odborové organisaci  
143/1946
Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce  
58 22. 6. 1946 141 - 142 PDF 185 KB
142/1946
Vyhláška o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů  
141/1946
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží