Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1946Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
57 19. 6. 1946 138 - 140 PDF 724 KB
140/1946
Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.  
139/1946
Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů  
138/1946
Zákon o úpravě některých otázek týkajících se notářství  
56 18. 6. 1946 134 - 137 PDF 2 MB
137/1946
Zákon o národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku  
136/1946
Zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození  
135/1946
Zákon o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii  
134/1946
Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku  
55 17. 6. 1946 128 - 133 PDF 474 KB
133/1946
Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících  
132/1946
Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců  
131/1946
Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech  
130/1946
Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců  
129/1946
Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody  
128/1946
Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících  
54 14. 6. 1946 127 PDF 777 KB
127/1946
Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů  
53 12. 6. 1946 121 - 126 PDF 436 KB
126/1946
Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů  
125/1946
Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok  
124/1946
Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov  
123/1946
Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti  
122/1946
Zákon o studiu statisticko-pojistném  
121/1946
Zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu  
52 6. 6. 1946 120 PDF 227 KB
120/1946
Nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění  
51 4. 6. 1946 114 - 119 PDF 622 KB
119/1946
Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže  
118/1946
Nařízení, jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou  
117/1946
Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné  
116/1946
Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví  
115/1946
Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků  
114/1946
Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok  
50 3. 6. 1946 112 - 113 PDF 231 KB
113/1946
Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné  
112/1946
Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné  
49 17. 5. 1946 111 PDF 53 KB
111/1946
Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů  
48 29. 5. 1946 107 - 110 PDF 548 KB
110/1946
Nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody  
109/1946
Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu  
108/1946
Nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně  
107/1946
Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot