Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1946Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
47 21. 5. 1946 103 - 106 PDF 355 KB
106/1946
Nařízení, kterým se provádí § 9, odst. 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb., o zubním lékařství a zubní technice, ve znění zákona ze dne 11. července 1934, č. 171 Sb.  
105/1946
Nařízení, jímž se zřizuje československý vojenský řád „Za svobodu“  
104/1946
Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu  
103/1946
Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců  
46 18. 5. 1946 101 - 102 PDF 503 KB
102/1946
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o užívání titulu odborného lékaře  
101/1946
Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře  
45 17. 5. 1946 99 - 100 PDF 130 KB
100/1946
Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty  
99/1946
Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi  
44 16. 5. 1946 98 PDF 520 KB
98/1946
Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů  
43 15. 5. 1946 91 - 97 PDF 2 MB
97/1946
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek  
96/1946
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy  
95/1946
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv  
94/1946
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku  
93/1946
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devisového zákona  
92/1946
Zákon o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon)  
91/1946
Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží  
42 9. 5. 1946 90 PDF 41 KB
90/1946
Zákon podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna 1946 za dny pracovního klidu  
41 8. 5. 1946 86 - 89 PDF 1007 KB
89/1946
Vyhláška o venkovských správních okresech se sídlem v Praze  
88/1946
Vyhláška o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují  
87/1946
Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických  
86/1946
Zákon o stavební obnově  
40 3. 5. 1946 83 - 85 PDF 206 KB
85/1946
Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945  
84/1946
Nařízení o zavedení letního času v roce 1946  
83/1946
Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů  
39 3. 5. 1946 78 - 82 PDF 220 KB
82/1946
Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových  
81/1946
Vyhláška o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938  
80/1946
Vyhláška, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona  
79/1946
Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících  
78/1946
Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa)  
38 2. 5. 1946 77 PDF 970 KB
77/1946
Nařízení, kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských