Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1947Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
6 4. 2. 1947 8 - 11 PDF 728 KB
11/1947
Vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů  
10/1947
Vyhláška o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947  
9/1947
Vyhláška o plném znění dekretu presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu  
8/1947
Nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině  
5 3. 2. 1947 7 PDF 4 MB
7/1947
Nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních  
4 28. 1. 1947 6 PDF 65 KB
6/1947
Zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon  
3 27. 1. 1947 4 - 5 PDF 200 KB
5/1947
Nařízení o československém lékopisu  
4/1947
Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk)  
2 21. 1. 1947 3 PDF 657 KB
3/1947
Nařízení, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže  
1 11. 1. 1947 PDF 215 KB
2/1947
Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva  
1/1947
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946  
 Předchozí | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Další