Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1947Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
96 13. 12. 1947 201 PDF 626 KB
201/1947
Nařízení, jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní  
95 12. 12. 1947 200 PDF 2 MB
200/1947
Zákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)  
94 10. 12. 1947 197 - 199 PDF 302 KB
199/1947
Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny  
198/1947
Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění  
197/1947
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží  
93 8. 12. 1947 196 PDF 2 MB
196/1947
Úmluva jíž se zřizuje Organisace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu  
92 3. 12. 1947 193 - 195 PDF 380 KB
195/1947
Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově  
194/1947
Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách  
193/1947
Nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae)  
91 22. 11. 1947 192 PDF 6 MB
192/1947
Mierová smluva s Maďarskom  
90 21. 11. 1947 190 - 191 PDF 2 MB
191/1947
Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy  
190/1947
Nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním  
89 17. 11. 1947 189 PDF 436 KB
189/1947
Nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948  
88 14. 11. 1947 187 - 188 PDF 183 KB
188/1947
Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice  
187/1947
Nařízení o územním rozdělení hlavního města Prahy  
87 13. 11. 1947 185 - 186 PDF 481 KB
186/1947
Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky  
185/1947
Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku