Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1947Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
76 20. 9. 1947 158 - 159 PDF 1 MB
159/1947
Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu  
158/1947
Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu  
75 12. 9. 1947 156 - 157 PDF 687 KB
157/1947
Nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil  
156/1947
Nařízení, kterým se částečně provádí ustanovení § 2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil  
74 2. 9. 1947 155 PDF 592 KB
155/1947
Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií  
73 1. 9. 1947 154 PDF 390 KB
154/1947
Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou  
72 28. 8. 1947 151 - 153 PDF 116 KB
153/1947
Vyhláška o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých  
152/1947
Vyhláška o obchodní a platební dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946  
151/1947
Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na pamět slovenského národního povstání  
71 27. 8. 1947 150 PDF 3 MB
150/1947
Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata  
70 23. 8. 1947 149 PDF 819 KB
149/1947
Zákon o národní bezpečnosti  
69 20. 8. 1947 148 PDF 103 KB
148/1947
Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva  
68 20. 8. 1947 147 PDF 3 MB
147/1947
Úmluva o mezinárodním civilním letectví  
67 14. 8. 1947 144 - 146 PDF 2 MB
146/1947
Zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském  
145/1947
Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé  
144/1947
Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců