Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1947Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
66 13. 8. 1947 143 PDF 163 KB
143/1947
Zákon o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou  
65 12. 8. 1947 142 PDF 819 KB
142/1947
Zákon o revisi první pozemkové reformy  
64 11. 8. 1947 141 PDF 335 KB
141/1947
Zákon o Likvidačním fondu měnovém  
63 8. 8. 1947 140 PDF 1 MB
140/1947
Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění  
62 6. 8. 1947 138 - 139 PDF 772 KB
139/1947
Zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy  
138/1947
Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech  
61 1. 8. 1947 136 - 137 PDF 71 KB
137/1947
Vyhláška, kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami  
136/1947
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afghanistanským, sjednané výměnou not v Berlíně dne 21. října 1937  
60 25. 7. 1947 134 - 135 PDF 1 MB
135/1947
Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků  
134/1947
Nařízení, jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují  
59 22. 7. 1947 129 - 133 PDF 548 KB
133/1947
Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské  
132/1947
Nařízení, jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky  
131/1947
Nařízení, kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu  
130/1947
Zákon, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku  
129/1947
Zákon, jímž se zřizuje Československý ústav práce  
58 19. 7. 1947 126 - 128 PDF 779 KB
128/1947
Zákon, jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními  
127/1947
Zákon, kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců  
126/1947
Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami  
57 17. 7. 1947 124 - 125 PDF 2 MB
125/1947
Vyhláška o úplném znění zákona o stavební obnově  
124/1947
Zákon, jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně