Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1947Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
36 10. 5. 1947 71 PDF 236 KB
71/1947
Nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností  
35 7. 5. 1947 69 - 70 PDF 96 KB
70/1947
Vyhláška o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938  
69/1947
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů  
34 7. 5. 1947 68 PDF 267 KB
68/1947
Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947  
33 6. 5. 1947 65 - 67 PDF 213 KB
67/1947
Vyhláška jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb.  
66/1947
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících  
65/1947
Nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění  
32 29. 4. 1947 63 - 64 PDF 61 KB
64/1947
Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb.  
63/1947
Nařízení, jímž se doplňují stanovy československého vojenského řádu „Za svobodu“  
31 24. 4. 1947 58 - 62 PDF 343 KB
62/1947
Nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945  
61/1947
Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu  
60/1947
Zákon, jímž se mění zákon ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci  
59/1947
Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů  
58/1947
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci  
30 22. 4. 1947 57 PDF 1 MB
57/1947
Vyhláška o novém znění vojenského kárného zákona  
29 17. 4. 1947 55 - 56 PDF 252 KB
56/1947
Vyhláška o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938)  
55/1947
Zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu  
28 16. 4. 1947 54 PDF 483 KB
54/1947
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946  
27 14. 4. 1947 52 - 53 PDF 275 KB
53/1947
Nařízení o letním čase v roce 1947  
52/1947
Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb.