Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1947Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
26 11. 4. 1947 51 PDF 184 KB
51/1947
Zákon, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků  
25 11. 4. 1947 48 - 50 PDF 375 KB
50/1947
Vyhláška o přenesení působnosti některých berních správ a berních úřadů v zemích České a Moravskoslezské  
49/1947
Zákon o poradenské zdravotní péči  
48/1947
Zákon o organisaci péče o mládež  
24 8. 4. 1947 47 PDF 331 KB
47/1947
Zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy)  
23 4. 4. 1947 44 - 46 PDF 1 MB
46/1947
Zákon o odškodnění nemocí z povolání  
45/1947
Zákon o úpravě pracovní doby v hornictví  
44/1947
Zákon o hornickém pensijním pojištění  
22 3. 4. 1947 41 - 43 PDF 941 KB
43/1947
Nařízení, jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním  
42/1947
Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem  
41/1947
Zákon o státní podpoře na obytné stavby  
21 1. 4. 1947 40 PDF 227 KB
40/1947
Nařízení, jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru  
20 31. 3. 1947 35 - 39 PDF 161 KB
39/1947
Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu  
38/1947
Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující  
37/1947
Nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy  
36/1947
Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech  
35/1947
Nařízení, jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze  
19 26. 3. 1947 34 PDF 68 KB
34/1947
Nařízení, kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků  
18 25. 3. 1947 33 PDF 50 KB
33/1947
Vyhláška o ražbě a vydání padesátníků  
17 19. 3. 1947 32 PDF 4 MB
32/1947
Nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku