Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1948Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
20 10. 4. 1948 43 PDF 571 KB
43/1948
Zákon o zemědělském úvěru  
19 10. 4. 1948 41 - 42 PDF 631 KB
42/1948
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách  
41/1948
Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého  
18 9. 4. 1948 38 - 40 PDF 1012 KB
40/1948
Zákon o trestní ochraně proti požárům  
39/1948
Zákon o platidlech československé měny  
38/1948
Zákon o Národní bance Československé  
17 7. 4. 1948 35 - 37 PDF 127 KB
37/1948
Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy  
36/1948
Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy  
35/1948
Nařízení o letním čase v roce 1948  
16 2. 4. 1948 34 PDF 67 KB
34/1948
Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti  
15 2. 4. 1948 32 - 33 PDF 722 KB
33/1948
Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení  
32/1948
Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon)  
14 2. 4. 1948 30 - 31 PDF 356 KB
31/1948
Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948  
30/1948
Nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva  
13 26. 3. 1948 28 - 29 PDF 127 KB
29/1948
Nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatcích  
28/1948
Nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu  
12 20. 3. 1948 25 - 27 PDF 130 KB
27/1948
Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín  
26/1948
Vyhláška o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Paha-západ a Praha-východ v Praze  
25/1948
Nařízení, kterým se slučují podniky „Státní lesy a statky“, „Státní statky“ a „Státní lesy“  
11 18. 3. 1948 24 PDF 1 MB
24/1948
Vyhláška, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků