Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1948Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
10 5. 3. 1948 20 - 23 PDF 1009 KB
23/1948
Zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy  
22/1948
Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva  
21/1948
Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození  
20/1948
Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů  
9 2. 3. 1948 19 PDF 373 KB
19/1948
Nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád  
8 21. 2. 1948 17 - 18 PDF 146 KB
18/1948
Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny  
17/1948
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení  
7 17. 2. 1948 12 - 16 PDF 293 KB
16/1948
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy  
15/1948
Vyhláška ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska  
14/1948
Nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských  
13/1948
Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu  
12/1948
Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství  
6 11. 2. 1948 10 - 11 PDF 2 MB
11/1948
Vyhláška jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků  
10/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947  
5 3. 2. 1948 8 - 9 PDF 162 KB
9/1948
Vyhláška, kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)  
8/1948
Vyhláška jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku  
4 31. 1. 1948 6 - 7 PDF 741 KB
7/1948
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947  
6/1948
Nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními  
3 22. 1. 1948 5 PDF 18 MB
5/1948
Mírová smlouva s Italií  
2 20. 1. 1948 2 - 4 PDF 72 KB
4/1948
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním  
3/1948
Vyhláška jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948  
2/1948
Vyhláška, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947)  
1 9. 1. 1948 PDF 338 KB
1/1948
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy  
Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou a republikou Československou ze dne 28. prosince 1925  
Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923  
 Předchozí | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Další