Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1948Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
100 18. 12. 1948 270 - 279 PDF 3 MB
279/1948
Zákon o Velkodistribučním podniku v oboru potravinářském  
278/1948
Zákon o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky  
277/1948
Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce  
276/1948
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948  
275/1948
Zákon, kterým se přenáší působnost finanční stráže v celním pohraničním pásmu na Sbor národní bezpečnosti  
274/1948
Zákon, jímž se mění dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství a rozšiřuje platnost některých jeho ustanovení na území Slovenska  
273/1948
Zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy  
272/1948
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků  
271/1948
Zákon o úlevách v plnění některých závazků, které zněly na říšské marky  
270/1948
Zákon o přísaze soudců  
99 17. 12. 1948 266 - 269 PDF 308 KB
269/1948
Vyhláška o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu)  
268/1948
Vyhláška o opravě tiskové chyby v částce 52. slovenského vydání Sbírky zákonů a nařízení  
267/1948
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 3. července 1948  
266/1948
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských  
98 14. 12. 1948 265 PDF 226 KB
265/1948
Nařízení o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony  
97 10. 12. 1948 263 - 264 PDF 71 KB
264/1948
Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami, podepsané v Praze dne 28. listopadu 1947  
263/1948
Nariadenie ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory  
Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami  
Nařízení, kterým se přenáší část působnosti Jednotného svazu slovenských zemědělců na okresní národní výbory a krajské národní výbory  
96 4. 12. 1948 258 - 262 PDF 127 KB
262/1948
Vyhláška o dohodě o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948  
261/1948
Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění  
260/1948
Vyhláška o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy  
259/1948
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou  
258/1948
Vyhláška o Dodatkovém protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaném v Londýně dne 17. července 1947  
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění  
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o spolupráci na poli sociální politiky a správy  
Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a republikou Polskou  
Dodatkový protokol k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaný v Londýně dne 17. července 1947  
95 1. 12. 1948 252 - 257 PDF 579 KB
257/1948
Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 6. května 1948, č. 130 Sb., o národních umělcích  
256/1948
Vyhláška o dodatkové dohodě k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsané v Praze dne 10. dubna 1948  
255/1948
Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou not v Oslo dne 4. března 1948  
254/1948
Nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic  
253/1948
Nařízení o Fondu znárodněného hospodářství  
252/1948
Zákon o berních úlevách při přeměně, slučování a dělení pensijních a podpůrných fondů nebo podobných zařízení  
94 19. 11. 1948 249 - 251 PDF 251 KB
251/1948
Vyhláška, kterou se ruší vyhláška ze dne 19. dubna 1944, č. 99 Sb., o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany  
250/1948
Vyhláška o opravě tiskových chyb v zákoně ze dne 18. prosince 1947, č. 216 Sb., o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech  
249/1948
Zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě  
93 17. 11. 1948 245 - 248 PDF 402 KB
248/1948
Zákon o okrskových porodních asistentkách a o úpravě oprávnění k výkonu pomocné praxe porodnické  
247/1948
Zákon o táborech nucené práce  
246/1948
Zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění  
245/1948
Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti  
Zákon o státním občanství osob maďarské národnosti  
92 13. 11. 1948 244 PDF 334 KB
244/1948
Zákon o státní mzdové politice  
91 12. 11. 1948 242 - 243 PDF 81 KB
243/1948
Vyhláška o Úmluvě a ujednáních sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. Světovém poštovním kongresu  
242/1948
Nařízení, jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o národním pojištění