Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1948Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
90 2. 11. 1948 241 PDF 1 MB
241/1948
Zákon o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu)  
89 27. 10. 1948 239 - 240 PDF 165 KB
240/1948
Nařízení, jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva „Za vítězství“  
239/1948
Nařízení o ražbě o vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky  
88 25. 10. 1948 236 - 238 PDF 1 MB
238/1948
Nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o státním soudu  
237/1948
Zákon, jímž se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám uděliti oprávnění k vykonávání zubní techniky  
236/1948
Zákon o vojenské nemocenské péči  
87 23. 10. 1948 235 PDF 567 KB
235/1948
Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek  
86 22. 10. 1948 233 - 234 PDF 63 KB
234/1948
Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy  
233/1948
Zákon o názvu ministerstva informací a ministerstva školství a osvěty, jakož i příslušných pověřenectev  
85 16. 10. 1948 231 - 232 PDF 2 MB
232/1948
Zákon o státním soudu  
231/1948
Zákon na ochranu lidově demokratické republiky  
84 14. 10. 1948 229 - 230 PDF 116 KB
230/1948
Vyhláška o obchodní dohodě o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednané v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948  
229/1948
Nařízení, kterým se prohlašuje závaznost některých norem  
83 9. 10. 1948 225 - 228 PDF 113 KB
228/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948  
227/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsaná v Haagu dne 24. června 1948  
226/1948
Vyhláška o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947  
225/1948
Nařízení o zřízení poboček pedagogické fakulty university Karlovy v Plzni a v Českých Budějovicích  
82 29. 9. 1948 223 - 224 PDF 66 KB
224/1948
Vyhláška, kterou se opravuje překlad dohody ze dne 21. prosince 1945, č. 150 Sb. z roku 1947, o reparacích od Německa, o založení mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata  
223/1948
Nařízení o zahájení činnosti Investiční banky  
81 28. 9. 1948 221 - 222 PDF 163 KB
222/1948
Vyhláška jíž se vyhlašují nově stanovené termíny pro nastoupení presenční služby a vojenského výcviku  
221/1948
Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody působnosti oblastních komisí pro technicko-hospodářské úpravy pozemků