Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1948Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
80 24. 9. 1948 219 - 220 PDF 247 KB
220/1948
Nařízení, jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec  
219/1948
Nařízení o ústavech národního zdraví  
79 17. 9. 1948 218 PDF 520 KB
218/1948
Vyhláška o úplném znění zákona o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku  
78 31. 8. 1948 217 PDF 44 KB
217/1948
Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku  
77 21. 8. 1948 216 PDF 334 KB
216/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.  
76 15. 8. 1948 215 PDF 122 KB
215/1948
Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán  
75 8. 8. 1948 213 - 214 PDF 242 KB
214/1948
Zákon o sbírkách zákonů  
213/1948
Zákon o úpravě některých poměrů na ochranu veřejných zájmů  
74 7. 8. 1948 211 - 212 PDF 2 MB
212/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948  
211/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody  
73 7. 8. 1948 208 - 210 PDF 200 KB
210/1948
Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry  
209/1948
Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků  
208/1948
Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic  
72 6. 8. 1948 203 - 207 PDF 669 KB
207/1948
Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků  
206/1948
Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků  
205/1948
Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva  
204/1948
Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění  
203/1948
Zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby  
71 5. 8. 1948 202 PDF 229 KB
202/1948
Nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady