Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1948Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
70 5. 8. 1948 198 - 201 PDF 1 MB
201/1948
Nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti  
200/1948
Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti  
199/1948
Zákon o komunálních podnicích  
198/1948
Zákon o občanských průkazech  
69 4. 8. 1948 190 - 197 PDF 586 KB
197/1948
Nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích  
196/1948
Nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních  
195/1948
Nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských  
194/1948
Zákon, jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních  
193/1948
Zákon o státním divadle v Ostravě  
192/1948
Zákon o státním divadle v Brně  
191/1948
Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach  
190/1948
Zákon o lékárnickém studiu  
68 4. 8. 1948 189 PDF 1 MB
189/1948
Vyhláška o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku  
67 3. 8. 1948 185 - 188 PDF 1 MB
188/1948
Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách  
187/1948
Zákon o Ústřední radě družstev  
186/1948
Zákon o revisní službě finanční správy  
185/1948
Zákon o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní ústavní léčebné péče  
66 3. 8. 1948 181 - 184 PDF 1 MB
184/1948
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství  
183/1948
Zákon o Investiční bance  
182/1948
Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny  
181/1948
Zákon o organisaci peněžnictví  
65 2. 8. 1948 180 PDF 366 KB
180/1948
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku  
64 2. 8. 1948 177 - 179 PDF 227 KB
179/1948
Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku  
178/1948
Nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků  
177/1948
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem  
63 29. 7. 1948 175 - 176 PDF 53 KB
176/1948
Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní  
175/1948
Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti  
62 20. 7. 1948 173 - 174 PDF 184 KB
174/1948
Zákon o zrušení domovského práva  
173/1948
Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení  
61 17. 7. 1948 172 PDF 108 KB
172/1948
Vyhláška o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Italií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny