Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1948Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
60 16. 7. 1948 169 - 171 PDF 649 KB
171/1948
Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví  
170/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948  
169/1948
Nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové  
59 13. 7. 1948 168 PDF 118 KB
168/1948
Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromaždenia  
58 13. 7. 1948 165 - 167 PDF 272 KB
167/1948
Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu  
166/1948
Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků  
165/1948
Nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady  
57 30. 6. 1948 163 - 164 PDF 182 KB
164/1948
Nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek  
163/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948  
56 19. 6. 1948 161 - 162 PDF 328 KB
162/1948
Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu  
161/1948
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží  
55 16. 6. 1948 153 - 160 PDF 4 MB
160/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948  
159/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948  
158/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948  
157/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948  
156/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948  
155/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948  
154/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948  
153/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948  
54 13. 6. 1948 152 PDF 58 KB
152/1948
Zákon o volbě presidenta republiky  
53 12. 6. 1948 151 PDF 7 MB
151/1948
Vyhláška o novém znění vojenského trestního řádu  
52 9. 6. 1948 150 PDF 2 MB
150/1948
Ústava Československé republiky  
51 5. 6. 1948 148 - 149 PDF 899 KB
149/1948
Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským  
148/1948
Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou