Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1948Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
50 5. 6. 1948 145 - 147 PDF 1 MB
147/1948
Vyhláška o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946  
146/1948
Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě  
145/1948
Vyhláška o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy  
49 4. 6. 1948 137 - 144 PDF 1 MB
144/1948
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů  
143/1948
Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet)  
142/1948
Nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku  
141/1948
Nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské  
140/1948
Nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů  
139/1948
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku  
138/1948
Zákon o hospodaření s byty  
137/1948
Zákon o postátnění Československého rozhlasu  
48 4. 6. 1948 127 - 136 PDF 1 MB
136/1948
Nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních  
135/1948
Nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy  
134/1948
Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci  
133/1948
Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu  
132/1948
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu  
131/1948
Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku  
130/1948
Zákon o národních umělcích  
129/1948
Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu  
128/1948
Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky  
127/1948
Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem  
47 3. 6. 1948 118 - 126 PDF 4 MB
126/1948
Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků  
125/1948
Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku  
124/1948
Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení  
123/1948
Zákon o znárodnění polygrafických podniků  
122/1948
Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří  
121/1948
Zákon o znárodnění ve stavebnictví  
120/1948
Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami  
119/1948
Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství  
118/1948
Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků  
46 3. 6. 1948 116 - 117 PDF 2 MB
117/1948
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského  
116/1948
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků  
45 2. 6. 1948 114 - 115 PDF 2 MB
115/1948
Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru  
114/1948
Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků  
44 31. 5. 1948 112 - 113 PDF 299 KB
113/1948
Vyhláška jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny  
112/1948
Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém  
43 29. 5. 1948 107 - 111 PDF 110 KB
111/1948
Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem  
110/1948
Vyhláška o stažení některých mincí československé měny  
109/1948
Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků  
108/1948
Vyhláška, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)  
107/1948
Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti  
42 26. 5. 1948 100 - 106 PDF 1 MB
106/1948
Vyhláška ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.  
105/1948
Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě  
104/1948
Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech  
103/1948
Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové  
102/1948
Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha-obvod  
101/1948
Nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích  
100/1948
Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948  
41 15. 5. 1948 99 PDF 5 MB
99/1948
Zákon o národním pojištění