Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s požadavky zákona č. 309/1999 Sb. Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Ministerstvo vnitra tak naplňuje úkoly mu uložené ustanoveními zákona č. 309/1999 Sb. Více o aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Jak pracovat s aplikací Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Výsledek vyhledávání:  Sbírka zákonů České republiky za rok 1948Stejnopis částky č. Rozesláno Rozsah předpisů Stáhnout Předpis Anotace
40 12. 5. 1948 98 PDF 911 KB
98/1948
Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění  
39 10. 5. 1948 96 - 97 PDF 551 KB
97/1948
Nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb  
96/1948
Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku  
38 10. 5. 1948 95 PDF 659 KB
95/1948
Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon)  
37 8. 5. 1948 94 PDF 647 KB
94/1948
Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům  
36 5. 5. 1948 92 - 93 PDF 109 KB
93/1948
Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce  
92/1948
Nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady  
35 4. 5. 1948 87 - 91 PDF 604 KB
91/1948
Nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy  
90/1948
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy  
89/1948
Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)  
88/1948
Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády  
87/1948
Zákon o potírání alkoholismu  
34 4. 5. 1948 86 PDF 362 KB
86/1948
Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947  
33 30. 4. 1948 83 - 85 PDF 282 KB
85/1948
Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání  
84/1948
Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem  
83/1948
Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy  
32 28. 4. 1948 78 - 82 PDF 731 KB
82/1948
Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon)  
81/1948
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse  
80/1948
Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě  
79/1948
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících  
78/1948
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva  
31 26. 4. 1948 76 - 77 PDF 127 KB
77/1948
Vyhláška jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství  
76/1948
Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské